praca > Jak policzyć do subwencji...

Jak policzyć do subwencji osobę na emeryturze, która jest zatrudniona na 0,25 etatu?

24.07.2020

Pracodawca może uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych także na pracownika z ustalonym prawem do emerytury, który jest zatrudniony na 0,25 etatu, na takich samych zasadach jak w przypadku innych zatrudnionych pracowników.

Jeżeli pracownik ma być objęty np. przestojem ekonomicznym, pracodawca wypłaca takiemu pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% (ale nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę – w 2020 r. jest to kwota 2600 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy 0,25 etatu. Takie wynagrodzenie przestojowe jest dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości 50% ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli maksymalnie do kwoty 1300 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy 0,25 etatu. Pracodawcy przysługuje także świadczenie na sfinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne ww. pracownika należnych od pracodawcy, w zakresie świadczeń przyznanych tytułem dofinansowania.

 

Odpowiedź oryginalnie ukazała się w ramach akcji Gazety Wyborczej "Prawnicy czytelnikom".