wsparcie dla... > Co to są gwarancje z...

Co to są gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych?

31.07.2020

To gwarancje oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dostępne dla średnich i dużych przedsiębiorców jako zabezpieczenie udzielanych im w bankach komercyjnych kredytów na potrzeby płynnościowe, a także zgodnie ze zmianą wprowadzoną Tarczą 4.0 - innych zobowiązań. W przeciwieństwie do gwarancji de minimis, jest to nowy instrument związany z epidemią.

Podstawowe warunki:

  • gwarancje są udzielane dla nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i dla linii kredytowych,
  • pokrycie do 80% kwoty kredytu (kwota gwarancji to od 3,5 mln PLN do 200 mln PLN; kredyt do wartości 250 mln PLN lub równowartości tej kwoty w walucie obcej),
  • okres gwarancji okres gwarancji do 27 miesięcy,
  • brak zaległości podatkowych/składkowych lub wobec banku kredytującego na dzień 1 lutego 2020 r. (z drobnymi wyjątkami wobec banku).

Według stanu na  30 lipca 2020 r. 17 banków oferuje kredyty zabezpieczone takimi gwarancjami. Lista banków, które oferują ten instrument, znajduje się na stronie BGK.

Więcej na ten temat w artykule „100 mld złotych gwarancji BGK na wsparcie kredytów”.