Opracowania

Łączenie wsparcia ze środków FGŚP z dofinansowaniem do wynagrodzeń z PFRON

05.11.2020 | praca
Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest jedną z form wsparcia pracodawców zatrudniających takie osoby zgodnie z art. 26a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i...
Łączenie wsparcia ze środków FGŚP z dofinansowaniem do wynagrodzeń z PFRON

Jakie kary za brak maseczki?

08.10.2020 | prawo karne, administracja
Wysokość kar za złamanie nakazu zasłaniania nosa i ust budzi kontrowersje. Niektórzy uważają też, że sam nakaz nie ma podstaw prawnych. Mieszają się tu jednak dwa porządki: obowiązków obywatelskich...
Jakie kary za brak maseczki?

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności z powodu epidemii SARS-CoV-2

09.09.2020 | praca
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r., czyli tzw. Tarcza Antykryzysowa 1.0, wprowadziła szereg nowych przepisów do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i...
Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności z powodu epidemii SARS-CoV-2

Odprawa pieniężna – kiedy i w jakiej wysokości pracodawca powinien ją wypłacić oraz co zmienia tarcza 4.0?

13.08.2020 | praca
W obliczu gospodarczych skutków pandemii COVID-19 duża liczba przedsiębiorstw zostaje zmuszona do redukcji zatrudnienia. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników dla wielu pracodawców wiążą się z...
Odprawa pieniężna – kiedy i w jakiej wysokości pracodawca powinien ją wypłacić oraz co zmienia tarcza 4.0?

Zmiana umów i kary umowne w zamówieniach publicznych według Tarczy 4.0

07.08.2020 | zamówienia publiczne
Wskutek pandemii wiele planowanych i istniejących kontraktów zostało sparaliżowanych. Niepewna sytuacja zmusza strony zamówień publicznych do zaprzestania wykonywania kontraktów lub przynajmniej powoduje...
Zmiana umów i kary umowne w zamówieniach publicznych według Tarczy 4.0

Restauracje w galeriach handlowych też skorzystają z czasowego wygaszenia umów najmu

23.07.2020 | nieruchomości
Tarcza 4.0 doprecyzowała, że możliwość czasowego wygaszenia umów najmu dotyczy najemców wszelkich powierzchni znajdujących się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Wcześniejsze...
Restauracje w galeriach handlowych też skorzystają z czasowego wygaszenia umów najmu

Epidemia COVID-19 jako podstawa unieważnienia postępowania na gruncie art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p.

23.07.2020 | zamówienia publiczne
Decyzja o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 p.z.p. musi być należycie uzasadniona, ponieważ stanowi wyjątek od zasady prowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy o zamówienie...
Epidemia COVID-19 jako podstawa unieważnienia postępowania na gruncie art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p.

O ubezpieczeniach od utraty zysku (business interruption)

23.07.2020 | ubezpieczenia gospodarcze, sądy
Jeszcze przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego część przedsiębiorców – przewidując prawdopodobne skutki zbliżającej się pandemii – zdecydowała się na ubezpieczenie business interruption....
O ubezpieczeniach od utraty zysku (business interruption)

Sankcje w pomocy publicznej

17.07.2020 | pomoc publiczna
Korzystanie ze wsparcia ze środków publicznych kwalifikowanych jako pomoc publiczna podlega określonym zasadom. Jeśli pomoc publiczna zostanie udzielona bądź wykorzystana w sposób nieprawidłowy, to nie...
Sankcje w pomocy publicznej

Kumulacja pomocy publicznej udzielanej w związku z koronawirusem

17.07.2020 | pomoc publiczna
Przepisy kolejnych tarcz antykryzysowych wprowadziły szereg instrumentów wsparcia w okresie epidemii koronawirusa. Część z nich kwalifikowana jest jako pomoc publiczna i to określonego rodzaju, co wywołuje...
Kumulacja pomocy publicznej udzielanej w związku z koronawirusem

Status MŚP a Tarcza Finansowa PFR

17.07.2020 | pomoc publiczna
Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (dalej: PFR) należy do najpopularniejszych instrumentów wsparcia uruchomionych w związku z epidemią koronawirusa. Udzielana w jej ramach pomoc jest...
Status MŚP a Tarcza Finansowa PFR

Wielkość przedsiębiorstwa a pomoc publiczna – MŚP czy duży?

17.07.2020 | pomoc publiczna
Wiele programów pomocowych – zarówno tych uruchomionych w związku z epidemią koronawirusa, jak i „zwykłych” programów wsparcia ze środków unijnych i polskich...
Wielkość przedsiębiorstwa a pomoc publiczna – MŚP czy duży?