Opracowania

praca

Łączenie wsparcia ze środków FGŚP z dofinansowaniem do wynagrodzeń z PFRON

05.11.2020 | praca
Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest jedną z form wsparcia pracodawców zatrudniających takie osoby zgodnie z art. 26a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i...
Łączenie wsparcia ze środków FGŚP z dofinansowaniem do wynagrodzeń z PFRON

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności z powodu epidemii SARS-CoV-2

09.09.2020 | praca
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r., czyli tzw. Tarcza Antykryzysowa 1.0, wprowadziła szereg nowych przepisów do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i...
Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności z powodu epidemii SARS-CoV-2

Odprawa pieniężna – kiedy i w jakiej wysokości pracodawca powinien ją wypłacić oraz co zmienia tarcza 4.0?

13.08.2020 | praca
W obliczu gospodarczych skutków pandemii COVID-19 duża liczba przedsiębiorstw zostaje zmuszona do redukcji zatrudnienia. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników dla wielu pracodawców wiążą się z...
Odprawa pieniężna – kiedy i w jakiej wysokości pracodawca powinien ją wypłacić oraz co zmienia tarcza 4.0?

Koronawirus namieszał w urlopach pracowniczych

09.07.2020 | praca
Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 i związane z nią obostrzenia brutalnie zmusiły pracowników do weryfikacji ich planów urlopowych. Z jednej strony było to spowodowane m.in. zamknięciem granic i ustanowieniem...
Koronawirus namieszał w urlopach pracowniczych

Tarcza 4.0 a prawo pracy – jakie nowe przepisy dotyczą pracodawców?

01.07.2020 | praca
Obowiązują już przepisy Tarczy 4.0 w ramach projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie...
Tarcza 4.0 a prawo pracy – jakie nowe przepisy dotyczą pracodawców?

Kary porządkowe w czasie epidemii

18.05.2020 | praca
Praca zdalna, która stała się niemal powszechnym doświadczeniem w wielu zakładach pracy w związku z zagrożeniem COVID-19, rodzi konieczność ponownego przyjrzenia się wielu dobrze znanym narzędziom i instytucjom kodeksu...
Kary porządkowe w czasie epidemii

Wypowiedzenie umowy o pracę a choroba pracownika – jak uniknąć potknięć?

14.05.2020 | praca
Pracownicy spodziewający się wypowiedzenia nierzadko korzystają ze zwolnień lekarskich, aby uchronić się przed rozwiązaniem stosunku pracy (a przynajmniej odłożyć je w czasie). W dobie koronawirusa ryzyko utraty pracy rośnie,...
Wypowiedzenie umowy o pracę a choroba pracownika – jak uniknąć potknięć?

Doręczanie wypowiedzeń umów o pracę w dobie koronawirusa

23.04.2020 | praca
W obliczu sytuacji związanej z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 przedsiębiorcy zmuszeni są do podejmowania kroków mających na celu obniżanie bieżących kosztów. Gdy inne środki są niewystarczające,...
Doręczanie wypowiedzeń umów o pracę w dobie koronawirusa

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę w czasie przestoju?

14.04.2020 | praca
Aktualna sytuacja związana ze stanem epidemicznym i obowiązywaniem przepisów z tzw. tarczy antykryzysowej może rodzić wiele wątpliwości co do uprawnień pracodawcy. Jednym z praktycznych aspektów jest konieczność...
Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę w czasie przestoju?

Cudzoziemcy nie muszą wyjeżdżać z Polski

06.04.2020 | praca
Tarcza antykryzysowa (tj. ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...
Cudzoziemcy nie muszą wyjeżdżać z Polski

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem pracy przez pracownika

02.04.2020 | praca
Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 wywołuje bezprecedensowe, skutki dla gospodarki – zarówno globalnej, jak i krajowej. Negatywne skutki obecnych wydarzeń odczuwa większość pracodawców. Wielu...
Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem pracy przez pracownika

Kwarantanna w czasie stanu epidemii

27.03.2020 | praca
20 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Wskazuje ono, że w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej...
Kwarantanna w czasie stanu epidemii