Opracowania

sądy

O ubezpieczeniach od utraty zysku (business interruption)

23.07.2020 | ubezpieczenia gospodarcze, sądy
Jeszcze przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego część przedsiębiorców – przewidując prawdopodobne skutki zbliżającej się pandemii – zdecydowała się na ubezpieczenie business interruption....
O ubezpieczeniach od utraty zysku (business interruption)

Jak rozwiązywać spory, gdy nie działają sądy?

04.06.2020 | sądy
Rozmowa z Łukaszem Laskiem i Piotrem Golędzinowskim z praktyki postępowań sądowych i arbitrażowych o możliwościach pozasądowego rozwiązywania sporów, planowaniu na wypadek sporu i kosztownych pułapkach, których...
Jak rozwiązywać spory, gdy nie działają sądy?

Z czym muszą się zmierzyć ubezpieczyciele w obliczu pandemii Covid-19?

14.05.2020 | sądy, ubezpieczenia gospodarcze
Niestabilna sytuacja ekonomiczna związana z pandemią Covid-19 wpływa także na branżę ubezpieczeniową. Uzależniony od zjawisk i trendów globalnych rynek ubezpieczeń będzie musiał w najbliższym...
Z czym muszą się zmierzyć ubezpieczyciele w obliczu pandemii Covid-19?

Ochrona inwestycji w czasach pandemii

30.04.2020 | sądy
Pandemia Covid-19 paraliżuje światową gospodarkę. Jednak to nie sam wirus uniemożliwia przedsiębiorcom prowadzenie działalności. Państwa, chcąc chronić obywateli przed zagrożeniem, wprowadzają bezprecedensowe ograniczenia...
Ochrona inwestycji w czasach pandemii

Szkody osobowe w trakcie pandemii

30.04.2020 | dochodzenie wierzytelności, sądy
Egzekwowanie przez władze państwowe „epidemicznych” restrykcji (zakazów i nakazów) – pomimo wielu wątpliwości co do zgodności z konstytucją – aktualnie stanowi wykonywanie władzy publicznej...
Szkody osobowe w trakcie pandemii

Przesłuchanie świadka w czasie pandemii

27.04.2020 | sądy
W marcu Komisja Europejska zaleciła państwom członkowskim wprowadzenie tymczasowych ograniczeń w podróżowaniu do Unii Europejskiej (mają one trwać do 15 maja). Zdecydowana większość państw europejskich...
Przesłuchanie świadka w czasie pandemii

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody legalne w trakcie pandemii

07.04.2020 | sądy, dochodzenie wierzytelności
Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii i innych aktów prawnych wiąże się nie tylko z wprowadzeniem nakazów i zakazów w życiu codziennym i zawodowym,...
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody legalne w trakcie pandemii

Siła wyższa a terminy procesowe w prawie cywilnym

30.03.2020 | sądy
Czy epidemia COVID-19 to siła wyższa, która przerywa bieg przedawnienia co do wszelkich roszczeń? To pytanie ważne zwłaszcza dla osób, którym terminy zdążą upłynąć przed planowanym ustawowym zatrzymaniem...
Siła wyższa a terminy procesowe w prawie cywilnym

Musimy „spłaszczyć krzywą” sporów wywołanych pandemią

26.03.2020 | sądy
W związku z pandemią na wymiar sprawiedliwości spadnie wkrótce taka sama presja, jaka obecnie przygniata systemy ochrony zdrowia. Spowoduje ją fala sporów wywołanych pandemią. Co mogą zrobić adwokaci, radcowie prawni...
Musimy „spłaszczyć krzywą” sporów wywołanych pandemią

Finansowanie procesów w czasach pandemii

23.03.2020 | sądy
Jednym z poważniejszych następstw pandemii będzie fala sporów gospodarczych. Żeby wygrać spór, nie wystarczą jednak mocne argumenty i wiarygodne dowody. Trzeba jeszcze mieć środki na prowadzenie procesu – a o to...
Finansowanie procesów w czasach pandemii