Opracowania

zamówienia publiczne

Zmiana umów i kary umowne w zamówieniach publicznych według Tarczy 4.0

07.08.2020 | zamówienia publiczne
Wskutek pandemii wiele planowanych i istniejących kontraktów zostało sparaliżowanych. Niepewna sytuacja zmusza strony zamówień publicznych do zaprzestania wykonywania kontraktów lub przynajmniej powoduje...
Zmiana umów i kary umowne w zamówieniach publicznych według Tarczy 4.0

Epidemia COVID-19 jako podstawa unieważnienia postępowania na gruncie art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p.

23.07.2020 | zamówienia publiczne
Decyzja o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 p.z.p. musi być należycie uzasadniona, ponieważ stanowi wyjątek od zasady prowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy o zamówienie...
Epidemia COVID-19 jako podstawa unieważnienia postępowania na gruncie art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p.

Zamówienia związane z COVID-19 poza rygorem Prawa zamówień publicznych

06.04.2020 | zamówienia publiczne
Pandemia wymaga natychmiastowych reakcji i szybkiego wdrażania rozwiązań służących zwalczaniu koronawirusa i wywołanych nim skutków społeczno-gospodarczych. Dlatego tzw. ustawa kryzysowa wprowadziła przepisy...
Zamówienia związane z COVID-19 poza rygorem Prawa zamówień publicznych

Zmiana umów i kary umowne w zamówieniach publicznych w obliczu pandemii

06.04.2020 | zamówienia publiczne
Wskutek pandemii wiele planowanych i istniejących kontraktów zostało sparaliżowanych. Niepewna sytuacja zmusza strony zamówień publicznych do zaprzestania wykonywania kontraktów lub przynajmniej powoduje...
Zmiana umów i kary umowne w zamówieniach publicznych w obliczu pandemii

Elektronizacja przeciwko kryzysowi

26.03.2020 | zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne są największą siłą napędową gospodarki. Realizacja umów w czasie epidemii może być utrudniona. Ale trwające postępowania o zamówienie nie powinny zostać zatrzymane tylko...
Elektronizacja przeciwko kryzysowi

Mimo pandemii KIO może (i musi) pracować

26.03.2020 | zamówienia publiczne
Krajowa Izba Odwoławcza stoi na straży efektywności przepisów, które gwarantują przejrzysty i niedyskryminacyjny dostęp do zamówień publicznych na terenie UE. Państwa członkowskie mają obowiązek...
Mimo pandemii KIO może (i musi) pracować

Koronawirus: nowa rzeczywistość w zamówieniach publicznych

19.03.2020 | zamówienia publiczne
Pandemia koronawirusa już wpływa na sytuację wykonawców realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne i inne umowy zawarte w reżimie prawa zamówień publicznych, a w związku z dynamicznym...
Koronawirus: nowa rzeczywistość w zamówieniach publicznych